Home

Tecnologia de la informació

Les dades i equipaments de la teva empresa en les millors mans

Software

Comptabilitat, gestió i desenvolupament d’aplicacions a mida

Cloud

Serveis d’emmagatzematge i computació al núvol, amb datacenter propi a Andorra

DEFI

Constituïda inicialment com a DEFI S.A. a l’any 1985, la nostra vocació ha sigut sempre la de donar serveis informàtics a les empreses del país. Al 2002 va passar dividir-se en dues empreses, DEFI IT que es centraría a donar servei de tecnologia de la informació (Information Technology) de manera exclusiva, i G2DEFI que gestionaria el departament de software.

Al llarg d’aquest temps hem representat marques tant importants en el sector de l’informàtica com EPSON, COMPAQ i en l’actualitat som partners de HP

Serveis

  • Auditoria dels vostres sistemes de la informació i consultoria en referència als punts crítics amb proposició de les millores corresponents.
  • Implementació d’infraestructures i sistemes en relació a les T.I.
  • Contractes de monitorització ASP (Assistència Sistema Prioritari) de processos crítics dels sistemes de T.I.

Contractes ASP

  • Documentació sistema amb esquema dels diferents components, inventari hardware i sistemes associats, polítiques de seguretat, inventari software, processos de salvaguardes, processos monitoritzats i capítol de millores i recomanacions.
  • Els contractes ASP asseguren uns temps de resposta i tractament d’incidències prioritaris tant en remot con in situ.
  • També ofereixen una metodologia en el tractament de les incidències així com unes condicions econòmiques avantatjoses.

PROGRAMES

HermesG2

Forts de 21 anys d’experiència en més de 200 empreses del país i basant-se en la tecnologia més avançada, HermesG2 conserva la filosofia original i té en consideració la recent legislació andorrana en matèria de comptabilitat.

Descarregar actualització versió 4.1 Canvis en aquesta versió

G2DEFI

L’any 2002 DEFI iT va crear una divisió de software conjuntament amb l’empresa G2 Software oferint així una biblioteca completa d’aplicacions en el món de la gestió

BASIC

2018 ha tornat a ser un any per reinventar-se, on DEFI iT i BASIC han unit els seus camins per començar a oferir tot un conjunt de serveis de computació i emmagatzematge al núvol, així com la creació d’un departament de desenvolupament per cobrir les necessitats específiques de cada client.

ASSISTÈNCIA REMOTA